poniedziałek, 20 marca 2017

NA SPRZEDAŻ

Miłośniczka lansu, piękna, kotów,
psów i rodziny,
sprzeda życie prywatne za cenę​ świętego spokoju. Do kompletu, wystawi na licytację śliczne buzie świętych w oczekiwaniu na ich akceptację👍👍👍
i cud bożego miłosierdzia
Wystawi na bazar ludzkiej ciekawości własną doskonałość, perfekcyjność w wymiarze 3 D, urodę nieskalaną bruzdą
przemijania, bez zaszłości i przyszłości,
nietypową, jak Kolumna Zygmunta-
niezmienną, archaiczną pozbawioną historii...
Sprzeda zakłamanie w cenie uwielbienia